MCT

Alla kan fastna i tankar då och då men psykisk ohälsa uppstår när en person gör det för ofta och ibland nästintill hela tiden. MCT syftar till att du får upptäcka att oro och ältande inte är utom din kontroll och därmed är tankar inte något du behöver vara rädd för eller ens lyssna till, de är tankar som tar hand om sig själva.

MCT har utvecklats sedan mitten av 90-talet främst av professor Adrian Wells med kollegor. Som namnet säger är fokus på en viss typ av tankemässiga övertygelser som visat sig kontrollera och styra tankemönster. Den metakognitiva modellen beskriver att psykisk ohälsa uppstår när en individ fastnar i ältande, oro, hotfokuserad uppmärksamhet och ohjälpsamma beteenden. Målet med terapin är enklare styra och kontrollera tankeprocesser/uppmärksamhet och därmed bryta negativa tankemönster som annars vidmakthålls och på så vis genererar nedstämdhet och ångest. 

För vem passar MCT?

MCT passar särskilt bra om du tenderar att fastna i oro eller ältande. Metoden har visats sig fungera för flera olika tillstånd av psykisk ohälsa som drivs av just de negativa tanke- och uppmärksamhetsprocesser som MCT inriktar sig på. Mest forskning har gjorts på Generaliserad ångest men det finns bra forskningsstöd även för andra ångest-problem och depression.

Hur går MCT till?

I MCT samarbetar du och terapeuten för att identifiera hur du tänker om dina tankar, vad du gör för att reglera dem och hur du rikta din uppmärksamhet. Utifrån din individuell modell börjar ni återskapa en mer flexibel tankestil där negativa tankemönster får förutsättning att minska i intensitet och frekvens. Behandlingen skiljer sig från traditionell KBT som fokuserar på att förändra innehållet i tankar eller exponera för att din rädsla ska minska. I MCT är målet att upptäcka hur du själv kan inaktivera orosprocesser som vidmakthåller och förstärker ångest och nedstämdhet. På så vis upplevs MCT ofta som mindre påfrestande än KBT.

MCT och Sund Psykologi

Sund Psykologi har sedan många år fokuserat på att utveckla vår kompetens inom Metakognitiv terapi. Vi har deltagit i formell träning och fortsätter göra det genom Masterclass utbildning som hålls av professor Adrian Wells (University of Manchester) och professor Hans M. Nordahl (University of Trondheim). I dagläget innehar två psykologer level-1 diplom varav en deltar i level-2 träning och ytterligare 3 psykologer går f.n. level-1 träning i Köpenhamn. För mer information om MCT besök MCT-SE.

Kontakta oss för rådgivning

Önskar du MCT-behandling av en MCT-kompetent psykolog? På Sund Psykologi har vi formell kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med MCT och vi svarar gärna på eventuella frågor. 

Kontakt

Träffa våra psykologer i Malmö och Lund

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Vi är experter på behandling av psykisk ohälsa. Mottagningarna finns i Malmö och Lund